La Comuna (Armand Guerra, 1914)

Armand Guerra, és el pseudònim (amb connotacions polítiques evidents), del valencià José Estivalis: anarquista, tipògraf i cineasta. La repressió contra els anarquistes de començaments dels segle XX el porta a exiliar-se per diversos països. A França s’incorpora al col·lectiu Cinema du peuple de la Unió de Sindicats on realitza diverses pel·lícules de caire social, d’entre les quals, aquesta força curiosa sobre la Comuna de París.

És una pel·lícula dels primers temps del cinema, quan encara s’explorava la creació del llenguatge cinematogràfic. L’argument és la successió de quadres d’un teatre, amb uns intertítols que funcionen com els peus de foto; els fons dels decorats semblen de roba pintada, llevat quan les escenes són exteriors; tot i així, no era un llenguatge rudimentari perquè existien certes convencions que els espectadors aprenien de seguida (com que els personatges en primer terme són més importants que els del fons, etc.).

Pel que respecta l’argument, mostra els fets polític que donen peu a la revolució, l’oposició a les tropes, l’afusellament dels generals Lecomte i Thomas, etc. Feia uns quaranta anys dels fets de la Comuna; alguns dels seus protagonistes apareixen al final del metratge a manera d’homenatge. En fi, una veritable curiositat de només uns vint minuts de durada.

T: La Commune
A: 1914
D: Armand Guerra
P: França
Dur: 19 min.

Per veure el film en línia:

La Commune (Armand Guerra, 1914)

Més informació:

Sobre l’activitat política d’Armand Guerra aquí y a aquesta pàgina de la Fundació Andreu Nin