Aurora de esperanza (Antonio Sau, 1936)

La primera pel·lícula de ficció realitzada pel Sindicat de la Indústria de l’Espectacle de la CNT durant la Guerra Civil. La presa de consciència d’un treballador barceloní a l’atur desesperat amb la ruïna econòmica que veu com la seva família es va degradant per la situació. Poc a poc pren s’organitza amb altres companys i decideixen passar a l’acció.

La pel·lícula es força interessant per copsar l’ambient social de l’època i és de les poques que reflecteixen la ideologia anarquista en l’àmbit polítc, encara que algunes escenes han envellit força, com per exemple, la que té lloc a la botiga de roba.

T/ Aurora de esperanza
P/ Catalunya
A/ 1936
D/ Antonio Sau
Dur/ 54 min.

Veure el film en línia: